Có 1 kết quả:

kāng zhuāng dà dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

broad and open road (idiom); fig. brilliant future prospects