Có 1 kết quả:

kāng kāng wǔ

1/1

kāng kāng wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cancan (loanword)