Có 1 kết quả:

kāng qiáng

1/1

kāng qiáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strong and healthy
(2) fit