Có 1 kết quả:

kāng qiáng ㄎㄤ ㄑㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) strong and healthy
(2) fit