Có 1 kết quả:

kāng bài yīn

1/1

kāng bài yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) combine (loanword)
(2) harvester