Có 1 kết quả:

Kāng sī tǎn chá

1/1

Kāng sī tǎn chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Constanta (city in Romania)