Có 1 kết quả:

kāng tài

1/1

kāng tài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

safe and healthy