Có 1 kết quả:

Kāng xī

1/1

Kāng xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kangxi, title of the reign (1661-1722) of the Kangxi Emperor 聖祖|圣祖[Sheng4 zu3]