Có 1 kết quả:

kāng bái dù

1/1

kāng bái dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

comprador (loanword)