Có 1 kết quả:

kāng bái dù ㄎㄤ ㄅㄞˊ ㄉㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

comprador (loanword)