Có 1 kết quả:

Kāng kē dé

1/1

Kāng kē dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Concord (place name)
(2) Concord, capital of US state New Hampshire