Có 1 kết quả:

Kāng xiàn

1/1

Kāng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kang county in Longnan 隴南|陇南[Long3 nan2], Gansu