Có 1 kết quả:

Kāng mǎ ㄎㄤ ㄇㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kangmar county, Tibetan: Khang dmar rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet