Có 1 kết quả:

Kāng mǎ xiàn

1/1

Kāng mǎ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kangmar county, Tibetan: Khang dmar rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet