Có 1 kết quả:

Xià mén

1/1

Xià mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xiamen or Amoy, subprovincial city in Fujian, abbr. 廈|厦[Xia4]