Có 1 kết quả:

chú sī

1/1

chú sī

phồn thể

Từ điển phổ thông

đầu bếp, chủ bếp

Từ điển Trung-Anh

cook, chef