Có 1 kết quả:

chú shī zhǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) executive chef
(2) head chef