Có 1 kết quả:

chú yì

1/1

chú yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cooking skills
(2) culinary talent