Có 1 kết quả:

sī shú

1/1

sī shú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

familiar with one another