Có 1 kết quả:

chǎng shāng

1/1

chǎng shāng

phồn thể

Từ điển phổ thông

hãng, công ty

Từ điển Trung-Anh

(1) manufacturer
(2) producer