Có 1 kết quả:

chǎng sī

1/1

chǎng sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

filature silk