Có 1 kết quả:

chǎng guī

1/1

chǎng guī

phồn thể

Từ điển phổ thông

quy định của xưởng, nội quy của xưởng

Từ điển Trung-Anh

factory regulations