Có 1 kết quả:

guǎng chǎng kǒng bù zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

agoraphobia