Có 1 kết quả:

Guǎng ān mén

1/1

Guǎng ān mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Guanganmen in Xuanwu 宣武區|宣武区 district of southwest Beijing