Có 1 kết quả:

guǎng fàn yǐng xiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

wide ranging influence