Có 1 kết quả:

guǎng huò xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(botany) patchouli (Pogostemon cablin)