Có 1 kết quả:

guǎng jiǎo jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

wide-angle lens