Có 1 kết quả:

guǎng jiǎo jìng tóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

wide angle camera shot