Có 1 kết quả:

guǎng pǔ

1/1

guǎng pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

broad spectrum