Có 1 kết quả:

guǎng pǔ ㄍㄨㄤˇ ㄆㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

broad spectrum