Có 1 kết quả:

Guǎng fēng

1/1

Guǎng fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Guangfeng county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi