Có 1 kết quả:

tīng táng

1/1

tīng táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hall

Một số bài thơ có sử dụng