Có 1 kết quả:

Yán jí

1/1

Yán jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yanji county level city, capital of Yanbian Korean autonomous prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州, Jilin