Có 1 kết quả:

Yán shòu

1/1

Yán shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Yanshou county in Harbin 哈爾濱|哈尔滨[Ha1 er3 bin1], Heilongjiang
(2) to extend life