Có 1 kết quả:

Yán qìng xiàn ㄧㄢˊ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yanqing county in Beijing