Có 1 kết quả:

yán pìn zhāo lǎn ㄧㄢˊ ㄆㄧㄣˋ ㄓㄠ ㄌㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to enlist the services of sb