Có 1 kết quả:

Tíng bā kè tú

1/1

Từ điển Trung-Anh

Timbuktoo (town and historical cultural center in Mali, a World Heritage site)