Có 1 kết quả:

Tíng bù

1/1

Tíng bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Thimphu, capital of Bhutan