Có 1 kết quả:

Jiàn jūn jié

1/1

Jiàn jūn jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Army Day (August 1)