Có 1 kết quả:

Jiàn níng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jianning county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian