Có 1 kết quả:

kāi ㄎㄞ
Âm Pinyin: kāi ㄎㄞ
Tổng nét: 4
Bộ: gǒng 廾 (+1 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: 一一ノ丨
Thương Hiệt: MT (一廿)
Unicode: U+5F00
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: khai
Âm Nôm: khai
Âm Quảng Đông: hoi1

Tự hình 2

Dị thể 10

1/1

kāi ㄎㄞ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. mở ra
2. nở (hoa)
3. một phần chia
4. sôi (nước)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 開.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mở, mở cửa: 開門 Mở cửa; 開鎖 Mở khóa; 善閉,無關楗而不可開 Khéo đóng, không có then gài mà không thể mở cửa (Lão tử); 秦人開關而延敵 Người nước Tần mở cửa ải mà rước quân địch vào (Sử kí);
② Nở, khai: 花開 Hoa nở;
③ Xẻ, đào, khơi: 開山劈嶺 Xẻ núi san đồi; 開河 Đào sông, đào kênh; 開渠築壩 Đắp đập khơi ngòi;
④ Vỡ hoang, khai khẩn.【開荒】khai hoang [kaihuang] Khai hoang, vỡ hoang, khai phá đất hoang: 上山開荒 Lên núi vỡ hoang;
⑤ Lái, chạy, bắn, nổ: 開拖拉機 Lái máy kéo (máy cày); 火車開了 Tàu chạy; 開槍 Bắn súng, nổ súng;
⑥ Kéo (đi) 部隊向南開了 Bộ đội kéo lên phía nam;
⑦ Mở (rộng), mở mang, khai mở, khai thông: 開眼 Mở rộng tầm mắt; 想不開 Suy nghĩ chưa thông, thắc mắc; 開邊抑何多! Mở mang bờ cõi sao nhiều thế! (Đỗ Phủ);
⑧ Mở, dựng, đặt, thiết lập, khai sáng, kinh doanh: 開辦學校 Mở trường học; 五里一換馬 ,十里一開筵 Năm dặm một lần đổi ngựa, mười dặm một lần mở tiệc (Lí Thương Ẩn: Hành thứ tây giao tác);
⑨ Kê, kê khai, viết: 開方子 Kê đơn thuốc; 開支票 Viết séc;
⑩ Sôi; 開水 Nước sôi; 水開了 Nước đã sôi;
⑪ Dùng sau động từ chỉ sự tách rời hoặc kết quả: 拉開 Kéo ra; 躲開 Tránh ra; 撕開 Xẻ ra; 這話傳開了 Câu chuyện ấy đã truyền rộng ra; 打開扇子 Xòe quạt (ra); 睜開眼 Mở mắt ra;
⑫ Mổ, bổ: 開了一個西瓜 Bổ một quả dưa hấu; 開刀 Mổ;
⑬ Bắt đầu đi, khởi hành: 開舟 Bắt đầu nhổ neo cho thuyền đi.【開始】khai thuỷ [kaishê] a. Bắt đầu, mở đầu: 一年結束了,新的一年開始了 Năm cũ đã qua, năm mới bắt đầu; b. Lúc đầu, thoạt đầu, thoạt tiên: 工作開始 Lúc mới bắt đầu công việc;
⑭ Trừ bỏ đi: 開缺 Trừ bỏ chỗ thiếu;
⑮ Số chia: 四開 Một phần tư; 八開 Một phần tám;
⑯ Trang giấy: 一開 Một trang giấy;
⑰ Khổ (giấy): 開本 Khổ;
⑱ Cara (phần vàng trong một hợp kim, bằng 1/24 của tổng trọng lượng): 十四開金的筆尖 Ngòi bút vàng 14 cara;
⑲【開外】khai ngoại [kai wài] Ngoài, trên: 這位老人,有六十開外了 Cụ ấy đã ngoài 60 (tuổi).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 開

Từ điển Trung-Anh

(1) to open
(2) to start
(3) to turn on
(4) to boil
(5) to write out (a prescription, check, invoice etc)
(6) to operate (a vehicle)
(7) carat (gold)
(8) abbr. for Kelvin, 開爾文|开尔文[Kai1 er3 wen2]
(9) abbr. for 開本|开本[kai1 ben3], book format

Từ ghép 448

bā kāi 八开bā kāi 扒开bāi kāi 掰开bāi kāi róu suì 掰开揉碎bái kāi shuǐ 白开水bàn gōng kāi 半公开bàn kāi bàn guān 半开半关bàn kāi huà 半开化bàn kāi mén 半开门bàn kāi ménr 半开门儿bǎo xiǎn jiě kāi xì tǒng 保险解开系统Bǐ sī kāi wān 比斯开湾bì kāi 避开biàn dì kāi huā 遍地开花bié kāi shēng miàn 别开生面bō kāi 拨开bò kāi 擘开bù kāi qiào 不开窍bù kě kāi jiāo 不可开交chà kāi 岔开chāi kāi 拆开chǎng kāi 敞开chī bu kāi 吃不开chī de kāi 吃得开chóng kāi 重开chóng xīn kāi jī 重新开机chóng xīn kāi shǐ 重新开始chú kāi 除开chuán kāi 传开cóng líng kāi shǐ 从零开始cuò kāi 错开dǎ kāi 打开dǎ kāi huà xiá zi 打开话匣子dǎ kāi tiān chuāng shuō liàng huà 打开天窗说亮话dà kāi 大开Dà kāi zhāi 大开斋dào kāi 倒开dì wáng qiē kāi 帝王切开diǎn huǒ kāi guān 点火开关diū kāi 丢开dòng kāi 洞开duàn kāi 断开duì kāi 对开duǒ kāi 躲开fān kāi 翻开fàng kāi 放开fàng kāi shǒu jiǎo 放开手脚fēn kāi 分开Fēng kāi 封开Fēng kāi xiàn 封开县gǎi gé kāi fàng 改革开放gé kāi 隔开gōng gòng kāi zhī 公共开支gōng kāi 公开gōng kāi huà 公开化gōng kāi sài 公开赛gōng kāi tǎo lùn huì 公开讨论会gōng kāi xìn 公开信gōng kāi yào shi 公开钥匙gōng kāi zhǐ zé 公开指责gǒu dòu dà kāi 狗窦大开guǎng kāi yán lù 广开言路gǔn kāi 滚开huā yǒu chóng kāi rì , rén wú zài shào nián 花有重开日,人无再少年huà kāi 化开huò rán kāi lǎng 豁然开朗jì wǎng kāi lái 继往开来jiàn kāi 溅开jiàn qián yǎn kāi 见钱眼开jiē kāi 揭开jiě kāi 解开jīng chéng suǒ jiā , jīn shí wèi kāi 精诚所加,金石为开jīng chéng suǒ zhì , jīn shí wèi kāi 精诚所至,金石为开jīng jiǎn kāi zhī 精简开支jù kāi 锯开jūn fèi kāi zhī 军费开支kāi bá 开拔kāi bài 开败kāi bàn 开办kāi bāo 开苞kāi běn 开本kāi bǐ 开笔kāi bì mù shì 开闭幕式kāi bù 开埠kāi bù 开步kāi cǎi 开采kāi chà 开衩kāi chǎng 开场kāi chǎng 开敞kāi chǎng bái 开场白kāi chàng 开畅kāi chē 开车kāi chē rén 开车人kāi chéng 开诚kāi chéng bù gōng 开诚布公kāi chéng xiāng jiàn 开诚相见kāi chū 开初kāi chú 开除kāi chú dǎng jí 开除党籍kāi chú xué jí 开除学籍kāi chuán 开船kāi chuàng 开创kāi chuàng xìng 开创性kāi chūn 开春kāi dǎ 开打kāi dà yóu mén 开大油门kāi dān 开单kāi dāng kù 开裆裤kāi dāo 开刀kāi dǎo 开导kāi dào 开道kāi dào chē 开倒车kāi dēng 开灯kāi dì 开地kāi diàn 开店kāi diào 开吊kāi dòng 开冻kāi dòng 开动kāi duān 开端kāi ēn 开恩kāi fā 开发kāi fā guò chéng 开发过程kāi fā huán jìng 开发环境kāi fā qū 开发区kāi fā rén yuán 开发人员kāi fā shāng 开发商kāi fā yín háng 开发银行kāi fā zhōu qī 开发周期kāi fá dān 开罚单kāi fàn 开饭kāi fāng 开方kāi fáng jiān 开房间kāi fàng 开放kāi fàng shì wǎng luò 开放式网络kāi fàng shì xì tǒng 开放式系统kāi fàng xì tǒng 开放系统kāi fàng xì tǒng hù lián 开放系统互连kāi fàng xìng 开放性kāi fàng yuán dài mǎ 开放源代码kāi fàng yuán mǎ 开放源码kāi fàng yuán mǎ ruǎn jiàn 开放源码软件kāi fù 开赴kāi gǎn 开杆kāi gāo chā 开高叉kāi gé 开革kāi gōng 开工kāi gōng bù fàng jiàn 开弓不放箭kāi gōng méi yǒu huí tóu jiàn 开弓没有回头箭kāi guà 开挂kāi guān 开关kāi guāng 开光kāi guō 开锅kāi guó 开国kāi guó gōng chén 开国功臣kāi guó yuán xūn 开国元勋kāi hé 开河kāi hé qī 开河期kāi hēi diàn 开黑店kāi hóng pán 开红盘kāi hòu mén 开后门kāi hú 开壶kāi hù 开户kāi huā 开花kāi huā yī 开花衣kāi huà 开化kāi huái 开怀kāi huāng 开荒kāi huār 开花儿kāi huì 开会kāi huì qí dǎo 开会祈祷kāi hūn 开荤kāi huǒ 开伙kāi huǒ 开火kāi jī 开机kāi jí 开集kāi jì 开霁kāi jià 开价kāi jià 开架kāi jiān 开间kāi jiāng 开疆kāi jiǎng 开奖kāi jiǎng 开讲kāi jiāo 开交kāi jiāo 开胶kāi jiě 开解kāi jiè 开戒kāi jīn 开襟kāi jīn 开金kāi jìn 开禁kāi jiǔ fèi 开酒费kāi jú 开局kāi juàn 开卷kāi juàn yǒu yì 开卷有益kāi jué 开掘kāi kè 开课kāi kěn 开垦kāi kǒu 开口kāi kǒu zi 开口子kāi kuài chē 开快车kāi kuàng 开旷kāi kuàng 开矿kāi kuò 开阔kāi lǎng 开朗kāi lí 开犁kāi lì 开例kāi lì 开立kāi lián 开镰kāi liǎn 开脸kāi liè 开列kāi liè 开裂kāi liū 开溜kāi lǜ dēng 开绿灯kāi lú 开炉kāi lù 开路kāi lù xiān fēng 开路先锋kāi luó 开锣kāi luó hè dào 开锣喝道kāi mài lā 开麦拉kāi mǎn 开满kāi mén 开门kāi mén hóng 开门红kāi mén jiàn shān 开门见山kāi mén pào 开门炮kāi mén yī dào 开门揖盗kāi méng 开蒙kāi míng 开明kāi míng jūn zhǔ 开明君主kāi mò 开皌kāi mù 开幂kāi mù 开幕kāi mù cí 开幕词kāi mù diǎn lǐ 开幕典礼kāi mù shì 开幕式kāi pāi 开拍kāi pán 开盘kāi pán huì lǜ 开盘汇率kāi pào 开炮kāi pì 开辟kāi pì zhě 开辟者kāi piān 开篇kāi piào 开票kāi píng 开屏kāi píng fèi 开瓶费kāi píng qì 开瓶器kāi qǐ 开启kāi qiāng 开枪kāi qiāng 开腔kāi qiào 开窍kāi qíng 开晴kāi qiú 开球kāi qū jiān 开区间kāi sài 开赛kāi sān cì fāng 开三次方kāi shān 开山kāi shān bí zǔ 开山鼻祖kāi shān dāo 开山刀kāi shān zǔ shī 开山祖师kāi shè 开设kāi shǐ 开始kāi shǐ bǐ sài 开始比赛kāi shǐ yǐ qián 开始以前kāi shì 开市kāi shì 开示kāi shì 开释kāi shì mǐ 开士米kāi shuàn 开涮kāi shuǐ 开水kāi sī mǐ 开司米kāi suǒ 开锁kāi tái 开台kāi tái luó gǔ 开台锣鼓kāi táng 开堂kāi tiān bì dì 开天避地kāi tiān chuāng 开天窗kāi tiān pì dì 开天辟地kāi tíng 开庭kāi tong 开通kāi tóu 开头kāi tuō 开脱kāi tuō zuì zé 开脱罪责kāi tuò 开拓kāi tuò xìng 开拓性kāi tuò zhě 开拓者kāi wā 开挖kāi wài 开外kāi wài guà 开外挂kāi wán xiào 开玩笑kāi wǎng 开往kāi wèi 开味kāi wèi 开胃kāi wèi cài 开胃菜kāi wèi jiǔ 开胃酒kāi wù 开悟kāi xì 开戏kāi xiān 开先kāi xiàn 开线kāi xiāo 开消kāi xiāo 开销kāi xiǎo chāi 开小差kāi xiǎo huì 开小会kāi xiǎo zào 开小灶kāi xīn 开心kāi xīn guǒ 开心果kāi xīn yán 开心颜kāi xǔ 开许kāi xué 开学kāi yán 开筵kāi yán 开言kāi yán 开颜kāi yǎn 开演kāi yǎn 开眼kāi yǎn jiè 开眼界kāi yào 开药kāi yè 开业kāi yè chē 开夜车kāi yè dà jí 开业大吉kāi yì 开议kāi yìn 开印kāi yìng 开映kāi yuán 开源kāi yuán jié liú 开源节流kāi yùn zhú 开运竹kāi záo 开凿kāi zhāi 开斋kāi zhǎn 开展kāi zhàn 开战kāi zhàn 开站kāi zhàn 开绽kāi zhāng 开张kāi zhàng 开仗kāi zhàng 开账kāi zhēng 开征kāi zhī 开支kāi zōng míng yì 开宗明义kāi zǒu 开走kāi zú mǎ lì 开足马力kāi zuān 开钻kāi zuì 开罪kàn kāi 看开lā kāi 拉开lā kāi jià shi 拉开架势lā kāi xù mù 拉开序幕Lán kāi sī tè 兰开斯特Lán kāi xià jùn 兰开夏郡lè kāi huā 乐开花lí bu kāi 离不开lí kāi 离开lí kāi gù xiāng 离开故乡lí kāi rén shì 离开人世liě kāi zuǐ xiào 咧开嘴笑liè kāi 裂开lìng kāi 另开Mǎ lā kāi bō 马拉开波máo sè dùn kāi 茅塞顿开méi kāi yǎn xiào 眉开眼笑mén hù kāi fàng 门户开放Mǐ kāi lán jī luó 米开兰基罗Mǐ kāi lǎng jī luó 米开朗基罗miǎn kāi zūn kǒu 免开尊口míng luó kāi dào 鸣锣开道mó de kāi 磨得开mò bù kāi 磨不开nǎ hú bù kāi tí nǎ hú 哪壶不开提哪壶Nán kāi 南开Nán kāi Dà xué 南开大学Nán kāi qū 南开区nǎo dài kāi huā 脑袋开花nǐng kāi 拧开nuó kāi 挪开pāo kāi 抛开pī kāi 劈开pí kāi ròu zhàn 皮开肉绽pǐ kāi 劈开piē kāi 撇开piē kāi bù tán 撇开不谈pò kāi 破开qí kāi dé shèng 旗开得胜qì dòng kāi guān 气动开关qì guǎn qiē kāi shù 气管切开术qiāo kāi 敲开qiào kāi 撬开qíng dòu chū kāi 情窦初开ràng kāi 让开ruǎn jiàn kāi fā 软件开发ruǎn jiàn kāi fā rén yuán 软件开发人员Ruò kāi shān mài 若开山脉sān qī kāi 三七开sān qī kāi dìng lùn 三七开定论sàn kāi 散开shǎn kāi 闪开shāo kāi 烧开shēn kāi 伸开shèng kāi 盛开shǒu cì gōng kāi zhāo gǔ 首次公开招股shū kāi 疏开shù shàng kāi huā 树上开花shuǎi kāi 甩开shuǎi kāi bǎng zi 甩开膀子shuāng hòu qián bīng kāi jú 双后前兵开局shuāng kāi 双开sǐ zhū bù pà kāi shuǐ tàng 死猪不怕开水烫sōng kāi 松开tān kāi 摊开Tiān ān mén kāi le 天安门开了tiě shù kāi huā 铁树开花tóu kāi piào suǒ 投开票所tuī kāi 推开tuō kāi 脱开wā kāi 挖开wǎng kāi sān miàn 网开三面wǎng kāi yī miàn 网开一面wēi rǎo zhǎn kāi 微扰展开Wēn bù ěr dēng wǎng qiú gōng kāi sài 温布尔登网球公开赛Wú ěr kāi xī 吾尔开希xǐ xiào yán kāi 喜笑颜开xiān kāi 掀开xiǎng bu kāi 想不开xiǎng de kāi 想得开xiǎng kāi 想开xiǎo kāi 小开xiào zhú yán kāi 笑逐颜开xīn xiōng kāi kuò 心胸开阔xìn kǒu kāi hé 信口开合xìn kǒu kāi hé 信口开河xiōng kuò qiē kāi shù 胸廓切开术xiū kǒu nán kāi 羞口难开xún kāi xīn 寻开心Yáng pǔ jīng jì kāi fā qū 洋浦经济开发区yī bǎ yào shi kāi yī bǎ suǒ 一把钥匙开一把锁yī fū dāng guān , wàn fū mò kāi 一夫当关,万夫莫开yí kāi 移开yì kāi guàn 易开罐yì xiǎng tiān kāi 异想天开zài kāi 再开zhái bu kāi 择不开zhǎn kāi 展开zhǎn kāi tú 展开图zhàn kāi 绽开zhāng kāi 张开zhào kāi 召开zhào kāi huì yì 召开会议zhēng kāi 睁开zhī kāi 支开zhōu zhuǎn bù kāi 周转不开zhǔ kāi 煮开zǒng kāi guān 总开关zǒu kāi 走开zuǒ yòu kāi gōng 左右开弓