Có 1 kết quả:

kāi záo

1/1

kāi záo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cut (a canal, tunnel, well etc)