Có 1 kết quả:

kāi bàn

1/1

kāi bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to open
(2) to start (a business etc)
(3) to set up