Có 1 kết quả:

Kāi huà xiàn

1/1

Kāi huà xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kaihua county in Quzhou 衢州[Qu2 zhou1], Zhejiang