Có 1 kết quả:

Kāi yuán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kaiyuan county in Tieling 鐵嶺|铁岭, Liaoning