Có 1 kết quả:

kāi fā shāng

1/1

kāi fā shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

developer (of real estate, a commercial product etc)