Có 1 kết quả:

kāi píng

1/1

kāi píng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(a peacock) spreads its tail