Có 1 kết quả:

kāi shān

1/1

kāi shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut into a mountain (to open a mine)
(2) to open a monastery