Có 1 kết quả:

kāi shān dāo

1/1

kāi shān dāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

machete