Có 1 kết quả:

kāi shān zǔ shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) founding master of a monastery
(2) founder
(3) originator