Có 1 kết quả:

kāi shān bí zǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

founder