Có 1 kết quả:

kāi mù cí

1/1

kāi mù cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

opening speech (at a conference)