Có 1 kết quả:

kāi tíng

1/1

kāi tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to begin a (judicial) court session